foto
Førsteklassinger ved Kattem skole. - Våre erfaringer og vår pågående forskning tyder på at det er stor variasjon i hva vi mener når vi snakker om lek, skriver debattantene. Foto: Richard Sagen

Hva mener vi med lek i skolen?