Jeg har noen sterke opplevelser knytta til Vår Frue Kirke i Trondheim.