I rusen fra det sorte gullet klarer ikke regjeringen å se at oljenæringa trekker til seg kompetanse, kapital, risikovilje og innovasjonskraft som resten av norsk næringsliv hadde trengt. Vårt sorte gull har blitt til vårt sorte hull.