Kursendringen som vi håpet på med den nye regjeringen, har uteblitt. Det er den samme fossilgråe politikken. Kanskje må endringene starte nedenfra?