foto
MDG fører an i den viktige debatten om hvordan vi skal leve etter oljealderen. Den debatten må flere ta del i, skriver kommentator Harry Tiller. Foto: Scanpix

Tror du på et liv etter oljen?