foto
«Over halvparten av NTNUs klimafotavtrykk er knyttet til drift av bygg og innkjøp av tjenester, materiell og utstyr» skriver kronikkforfatterne. Foto: Adresseavisen, Christine Schefte

Klimadugnaden – slik bidrar vi i NTNU