Internett har en mørk kjeller. Bevisste borgere bør ikke stimulere denne hatretorikken.