foto
Rapporttiden skal nå kuttes for intensivpasientene ved Hovedintensiv ved St. Olavs hospital. 15 minutter overlappingstid for intensivpasienter er urealistisk, skriver innleggsforfatterne. Foto: Shutterstock

Kutt i rapporteringstiden går ut over pasientene