Mange ungdommer vil være med i debatten uten å være politisk aktiv i et parti.