Vegring, reformpause og reversering er det siste landets kommuner og fylker trenger nå. Da kan vi virkelig snakke om fire tapte år.