Generasjon prestasjon er dagens og morgendagens tapere.