Flere på Stortinget bør tenke over hvor langt de vil gå for å støtte sine egne.