Det er uholdbart om fylkeskommuner kan boikotte stortingsvedtak de ikke liker.