Kollektive arbeidsavtaler er noe av det lureste et samfunn kan drive med.