På førti år er to av tre gårder nedlagt og landbrukets andel av sysselsettingen har gått ned fra ti til to prosent. Men fortsatt produseres det like mye mat. Bør vi stelle pent med de bøndene som holder ut?