Barne- og familieminister Laila Dåvøy (KrF) ønsker seg mest mulig positiv oppmerksomhet omkring de nye barnehagetallene.