foto
«I Lykkeland stifter vi bekjentskap med den særs handlekraftige Arne Rettedal» skriver Ola Borten Moe. Rettedal spilles av Vegar Hoel. Foto: Petter Skafle Henriksen, Petter Skafle Henriksen, NRK/Maipo Film

Kunne vi skapt Lykkeland i dag?