Vaksinebevis som redskap for raskere gjenåpning av samfunnet har noen problematiske sider.