foto
Strinda videregående skole er en av skolene som bruker dataprogrammet der det er avdekket svikt i personvernet. Foto: Håvard Jensen

Personvernet er truet. Vi må passe bedre på