Forvandlingen er slående. Før var bilen hellig, nå vil alle ha den bort.