Personvernet er et grunnleggende prinsipp i demokratiske land. Likevel er regjeringen bemerkelsesverdig prinsippløs på dette området.

EUs nye regler for personvern (GDPR) har nettopp trådt i kraft i Norge. På andre områder fører regjeringen likevel en politikk som undergraver den friheten GDPR skal beskytte. Det siste eksemplet er at de går inn for at offentlige etater kan utveksle personopplysninger i jakten på kriminelle i arbeidslivet.

Kampen mot arbeidslivskriminalitet er svært viktig. Norge taper milliarder på slik virksomhet, og det er på høy tid at arbeidet blir trappet opp. Men det må ikke skje ved at nordmenns personvern blir svekket.

LES OGSÅ: GDPR gjør meg sprø

Forslaget om at ulike etater i det offentlige kan utveksle personopplysninger for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet, er svært tynt begrunnet, sier datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon til NRK. Han mener forslaget må utredes mye grundigere, slik at det blir tydelig hva slags personopplysninger det er snakk om.

Direktør Jack Fischer Eriksen i Næringslivets Sikkerhetsråd sier at noen ganger er samfunnsinteresser viktigere enn personvernet og at hensikten helliger middelet. Thon kaller det en hårreisende påstand. Eriksen viser at han ikke forstår at personvern er en bærebjelke i demokratiet.

Den prinsippløsheten Eriksen gir uttrykk for, er dessverre utbredt. Tolletaten vil for eksempel analysere massedata for å avgjøre hvem som skal stoppes i kontroller. Hva du foretar deg i sosiale medier og ellers på nettet, kan i så fall avgjøre om du blir kontrollert på grensen.

Regjeringen vil dessuten innføre et såkalt digitalt grenseforsvar. Det vil innebære at Forsvarets etterretningstjeneste kan lagre all datatrafikk som krysser grensen. Internett fungerer slik at selv datatrafikk mellom naboer i Norge i mange tilfeller krysser grensen.

Kampen mot terror brukes ofte som argument for at overvåkning er nødvendig. I enkelte tilfeller er det også slik at personvernet må vike. Men økt overvåkning av hele befolkningen er ikke akseptabelt. Vi kan ikke bekjempe terror ved å svekke de samme verdiene som terroristene angriper.

LES OGSÅ: Erna Solberg går inn for digitalt grenseforsvar