Personvernet er et grunnleggende prinsipp i demokratiske land. Likevel er regjeringen bemerkelsesverdig prinsippløs på dette området.