Det er noe feil med systemet når det offentlige ikke tar mer ansvar for arkeologiske utgravinger av offentlige interesse.