Folk bør gå, mener politikerne. Men folk bør også kjøre bil. For å finansiere gangveier.