Det er uholdbart at rundt en million nordmenn i et halvt år har vært uten TV 2.