Daglig observerer ansatte i kommunens skoler barn med adferd som tyder på at de strever med livene sine. I mangel på riktig støtte og hjelp utvikler barna asosial adferd.