foto
Barnehagetilbudet i jula må forbeholdes barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner , skriver fylkesstyremedlem Utdanningsforbundet Trøndelag. Foto: Privat

Barnehagene trenger tillit og forståelse