foto
Fylkeslederen i Utdanningsforbundet reagerer på at regionlederen i Fellesforbundet ikke vil diskutere frontfagsmodellen. Foto: Privat

Det trengs et ekstraordinært lønnsløft for offentlig sektor!