foto
Foto: Karl Gundersen (tegning)

De diskrimineres hver dag, men vi legger ikke engang merke til det