At regjeringen etter snart to år med pandemi ikke målretter og tilpasser restriksjoner til størrelsen på kulturlokaler, er for dårlig.