foto
De grunnleggende markedsmekanismene fungerer bra, og er helt nødvendige for en overgang til et utslippsfritt energisystem de kommende årene, skriver kronikkforfatterne. Foto: NTB / Scanpix

Et forsøk på å forklare strømpriser