foto
Styrer i Bergheim barnehage, Torstein Johannessen, og kollegher i PBL lokallag i Trondheim støtter avdelingsledere som gikk ut og kritiserte kommunen for nedskjæringer i budsjettet. Foto: Hilde Skjesol

Budsjettbalanse trumfer de sårbare barna