Tigerskvadronene fra Nato-landene samles til flyshow ved Ørland hovedflystasjon. Foto: Dan Ågren

Arven etter luftens tiger