foto
På bakgrunn av flere artikler i mediene, ønsker vi også å formidle at vi har full tillit til vår instituttleder. Vi er stolte over arbeidet vi gjør på KIT og vi finner det absurd å bli fanget i en rykteflom lokalt i Trondheim som vi opplever ikke reflekterer vår virkelighet, skriver de ti ansatte. Foto: Joakim Slettebak Wangen

Internasjonal utelukker ikke det lokale