foto
Jeg tror at en satsing på e-sport som en alternativ opplæringsarena, vil tilrettelegge for en mer inkluderende, tilpasset og praktisk skolehverdag til elever som trenger tett oppfølging, skriver Leon Bafondoko. Foto: Christine Schefte

Elever må få lov til å game i skoletid!