foto
Innleggsforfatteren har selv jobbet som frivillig hjelpearbeider. Dette er hennes egne bilder. Foto: Anne-Britt Strugstad

Har vi virkelig ikke rom i herberget?