foto
Nominasjonane for 2021 vart avgjort i slutten av november i år og blir offentleggjort tidleg på nyåret. Me reknar med at det vil skape debatt, slik gode nominasjonar skal gjera, skriver museumsdirektøren ved Rockheim. Foto: Sindre Vartdal

Nominasjonskomiteen står fjellstøtt