foto
Svikten i Nav-skandalen skyldes ikke i domstolene, med et mulig unntak for Høyesterett, men på lovgiversiden. skriver tidligere leder for Domstoladministrasjonen, Tor Langbach. Foto: Glen Musk

Stortinget skal gi forståelige lover