Riksadvokatens føringer bør være et godt grunnlag for politiet til å utvise faglig skjønn i narkotikasaker.