I sin leder 20.7. kommenterer Adresseavisen den planlagte finansieringen av ny fylkesvei 30 mellom Støren og Røros. Det er ikke vanskelig å være enig med Adresseavisen i at prisen blir for stor. Bompenger på totalt over 150 kroner mellom Støren og Røros er nemlig hårreisende, men det er noen mer prinsipielle overordnede betraktninger som burde legges til.

Jeg er nemlig gjerne med på å betale nødvendige oppgraderinger av fylkesveien, men da vil jeg betale det via skatteseddelen. Det er finansieringsmodellen velferdsstaten vår er bygget på. Bompenger er for det første en flat skatt hvor fattig og rik betaler likt. Det er veldig usosialt. For det andre vil om du bor noen hundre meter på ene eller andre siden av bomstasjonen, avgjøre om du må betale i det hele tatt. Det er rimelig tilfeldig.

Fylkesvei 30 er heller ikke en vei hvor det finnes kollektivalternativer spesielt mye av dagen. Det gjør at bil er eneste praktiske framkomstmiddel. Vi snakker altså ikke om bompenger som et trafikkregulerende tiltak, slik man kan gjøre i storbyene, men et rent finansieringsverktøy. Selv som trafikkregulerende tiltak og miljøtiltak har bompenger likevel store begrensninger.

Bompenger og andre flate avgifter har ca. null effekt på bilbruken til de som forurenser aller mest - de rikeste blant oss. Samtidig skaper de til dels store økonomiske utfordringer for folk med dårlig råd som ikke har andre alternativer til bil til for eksempel å komme seg på jobb. Velferdsstaten er bygget opp rundt at alle bidrar, ikke «bruker betaler»-systemer.

Alle er avhengige av sikre veier i distriktene. Både privatbiler, busser, ambulanser, hjemmesykepleie, varetransport etc. går på de samme veiene. Et trygt og fungerende veisystem er en del av den grunnleggende infrastrukturen i et samfunn som alle er avhengige av på samme måte som strømnett, vann, internett, post osv.

Dersom stat, fylker og kommuner ikke har råd til å utføre helt grunnleggende oppgaver som å gi oss trygge veier, er det på tide å reversere litt flere av Ernas skattekutt. I et progressivt skattesystem er det de med den sterkeste ryggen som må ta de tyngste børene. Jeg tror de fleste nordmenn synes det er en mye mer rimelig og rettferdig finansieringsmodell. At et rødgrønt flertall både på Stortinget og i fylkeskommunen ikke klarer å snu den negative utviklingen under Solbergregjeringen når det gjelder finansieringen av den felles infrastrukturen vår, er en falitterklæring.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe