foto
Foto: Mats Bakken / www.matsbakken.com

Kan vi nå klimamålene samtidig som vi produserer olje og gass?