Norsk olje- og gassindustrien vil spille en sentral rolle i overgangen til (og i) lavutslippssamfunnet. Det er her mye av kompetansen og teknologien for overgangen til det grønne skiftet ligger.