foto
Flere ungdomspartier tar i dette innlegget avstand fra bruk av atomvåpen. Foto: NTB

Norge må ta avstand fra atomvåpen