foto
Risvollan var et sosialt eksperiment, men det gikk bra, skriver kronikkforfatteren. Her fra Risvollan Borettslag som feiret 50 års jubileum i høst, ett år på etterskudd. Foto: Mariann Dybdahl

Fra «sosialt eksperiment» til et vellykket bofellesskap