foto
På den åpne plassen mellom Royal Garden og Bakke bru planlegges det nå å bygge en kontordel som et tilbygg til hotellet. Foto: Vegard Eggen

Også Royal Garden er et kulturminne