foto
Innleggsforfatterne advarer sterkt mot innføringen av en særskatt på oppdrettsnæringen. Foto: Terje Svaan

Ny lakseskatt svekker vekstkraften på kysten