Selvfølgelig må en utfasing av vår fossile energibruk skje på en fornuftig måte, der man starter med å plukke de mest lavthengende fruktene, skriver Ask Ibsen Lindal (MDG). Foto: Rune Petter Ness

Elektrifisering = energieffektivisering