foto
Den nye regjeringen vil ikke styrke retten til barnehageplass. Til tross for dette vil de avvikle kontantstøtteordningen for barn over 18 måneder, skriver Geirmund Lykke i denne kronikken. Foto: Shutterstock

Barnehager: Dårlig nytt i Hurdals-plattformen