foto
Bussen kjørte på et løst kumlokk i Trondheim. Busselskapet Vy måtte betale 160 000 kroner for å reparere skaden. Foto: Vy

Milliarder til motorvei, men ikke penger til grus