foto
Vi, som har forbrukt jordens ressurser og hatt en høy levestandard, vi har i dag et ekstra ansvar for å snu denne utviklingen, skriver besteforeldrene i et innlegg rettet mot Ola Borten Foto: Marthe Amanda Vannebo

Besteforeldrenes klimaaksjon med kritiske spørsmål til Ola Borten Moe (Sp): Levestandard eller levevilkår? Har vi et valg?