foto
Overspisingslidelse er den vanligste av spiseforstyrrelsene og rammer cirka tre prosent av befolkningen ifølge artikkelforfatteren. Foto: Shutterstock

Fedmeproblemet er langt mer enn intervalltrening og diett