foto
På landsmøtet til Elevorganisasjonen holdt Leon Bafondoko og Ellen Høvik en presentasjon av Caritas-prosjektet for Operasjon Dagsverk 2019. Foto: Ptivat

Norske elever gir Kongo håp